Profil Syaikh ‘Abdul Majid bin Mahmud al-Hatari

20 Feb 2021 16:19

Profil Syaikh ‘Abdul Majid bin Mahmud al-Hatari

Nama: Abul Harits ‘Abdul Majid bin Mahmud bin ‘Ali bin Yasin al-Hatari ar-Raimi al-Yamani
TTL: Yaman, 23 Februari 1956

Daftar Guru:

1. Muqbil bin Hadi al-Wadi‘i

Daftar Kitab:

1. Hizbiyyah
2. Ta‘liqat Hatariyyah ‘ala Syarh Thahawiyyah
3. Kasyfusy Syubuhat
4. Syarh ‘Aqidah Wasathiyyah
5. Tashawwur li Dustur Islami
6. Syarhul Iman


Buku
  50 Indikasi Destruktif DemokrasiAbdul Majid Al Hatari

  • 55