17 Sep 2020 17:28

Obatnya Tha'un

Oleh Syaikh Dr. Khalid bin Mahmud al-Hayyik

Imam Sufyan bin 'Uyyainah berkata, aku mendengar Dawud bin Abi Hind berkata, aku ditimpa tha'un, lalu aku tak sadarkan diri. Kemudian seolah-olah dua hal (orang/sesuatu) datang kepadaku. Salah satunya meraba ujung lidahku dan satunya lagi meraba telapak kakiku.

Kemudian berkata: Apa yang kamu dapati?

Ia menjawab: Aku mendapati tasbih, takbir, sedikit langkah ke masjid, dan sedikit bacaan Alquran.

Ia (lisan, pent) berkata: Dan aku tidak mengambil (membaca, pent) Alquran ketika itu.

Ia (telapak kaki, pent) berkata: Lalu aku pergi untuk keperluan. 

Maka aku berkata: Andai saja aku berzikir (mengingat) Allah hingga datang hajatku.

Ia berkata: Maka aku sembuh, lalu aku mendatangi Alquran, lalu aku mempelajarinya.

‘Abdurrahman bin ‘Abdillah bin Ziyyad bin Sam'an berkata, Syuraih Al Qodhi' menulis pada saudaranya yg melarikan diri dari tha’un, "Amma Ba'du, masuklah kamu ke tempat yang kamu dengannya dalam perlindungan-Nya Yang tidak mengurangi-Nya sebab orang yg meminta, Yang tidak berlalu sebab orang yang menyelamatkan diri. Dan tempat yang kamu tinggalkan tidak mempercepat perkara kematiannya, dan tidak menganiaya hari-harinya; Sesungguhnya kamu dengan mereka berada di atas hamparan tanah yang sama. Dan sesungguhnya perlindungan dari Yang Memiliki Kekuasaan itu sangat dekat. Wassalam.”